Bezpečnost

Hygienický limit: 0,05ppm – sensoricky již zaznamenatelný čichem u většiny osob.

Při nádýchání ozonu se rychle otupují naše sensorické schopnosti ho dále vnímat. Citlivost našeho čichu se snižuje s každým nadechnutím!!!

Ozon je pro člověka nebezpečný zejména v plynnémm stavu.

  • Způsobuje dýchací potíže.
  • Bolesti hlavy, nevolnost atd.
  • Podráždění sliznic, očí a pokožky.
  • Ve vysokých dávkách může způsobit kolabs a smrt.
  • Ozon způsobuje trvalé poškození plic.

Ozonové generátory dodávané firmou UVC Servis produkují ozon o koncentraci desítek až stovek ppm. Tato koncentrace je závislá na stavu okolního prostředí, teplota, hmostnostní poměr kyslíku ve vzduchu a zejména na vlhkosti.

Při používání generátorů je nutné zamezit nadýchání ozonu a dodržovat patřičná bezpečnostní opatření. Ozon jako většina dalších dezinfekcí je v plynném stavu TOXICKÝ !

Generátory během dezinfekce produkují toxický ozon a je nutné je provozovat bez přítomnosti osob. Následně vyvětrat.